اخذ ویزای روسیه چین عراق تایلند ویزای توریستی تجاری فوری ویزا مدرکی است که ضمیمه گذرنامه شما می شود و نشان می دهد که یکی از نمایندگان دولت (به عنوان مثال در خصوص ویزای آمریکا، کارمند کنسولگری ایالات متحده) درخواست شما مبنی بر ورود به کشور متبوع خود را بررسی نموده و تشخیص داده است که شما واجد شرایط آن هستید که برای هدفی خاص به آن کشور وارد شوید. صدور روادید یا صدور ویزا اصطلاحی است که به شکل رسمی برای توصیف روند درخواست ویزا توسط افراد ملزم به اخذ ویزا که می خواهند به کشور دیگری سفر کنند و نیز برای افراد غیر آنها که در نظر دارند به مدت طولانی تر بمانند و یا در کشور دیگری مقیم شوند، به کار می رود. گواهینامه روادید معمولا" ویزا نامیده می شود در گذرنامه یا مدرک سفر شما الصاق می گردد. 88805252 http://yourvisa.ir 2018-09-21T16:29:50+01:00 text/html 2017-09-03T09:04:16+01:00 yourvisa.ir تور ویزای کشورها برای ایرانیان http://yourvisa.ir/post/50 <font size="1"> </font><div class="col-12 text-justify post-content"><font size="4"><b> </b></font><div align="center"><font size="4"><b>ویزای کشورها برای ایرانیان</b></font></div><font size="4"><b> </b></font><p><font size="1"><br><br></font></p> <div align="center"> <table border="1" align="center" width="95%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#FF6600" align="center" width="20"><font size="1">#</font></td> <td bgcolor="#FF6600" align="center" width="60"><font size="1">کشور</font></td> <td bgcolor="#FF6600" align="center" width="84"><font size="1"><strong>نوع ویزا</strong></font></td> <td bgcolor="#FF6600" align="center" width="227"><font size="1"><strong>تحویل</strong></font></td> <td bgcolor="#FF6600" align="center" width="297"><font size="1"><strong>مدارک لازم</strong></font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">1</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"> <h2><font size="1"><a href="http://yourvisa.ir/post/25" target="" title="">ویزای آذربایجان</a></font></h2> </td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">30 روزه توریستی</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">1 روز کاری</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">اصل پاسپورت با شش ماه اعتبار+دو قطعه عکس رنگی در ابعاد 4*3 با زمینه روشن که شبیه به چهره‌ فعلی متقاضی باشد.</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">2</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"> <h2><font size="1"><a href="http://yourvisa.ir/post/42" target="" title="">ویزای آفریقا جنوبی</a></font></h2> </td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">عادی سینگل</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">7-10 روز کاری</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">اصل پاسپورت <br> دو قطعه عکس 4*3 <br> تاییدیه حساب بانک با حداقل مانده (10 میلیون) <br> گواهی اشتغال به کار <br> کپی شناسنامه ترجمه شده <br> فرم مشخصات فردی حضور.( مسافر جهت مصاحبه در سفارت الزامی میباشد.)</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">3</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"> <h2><font size="1">ویزای اروپا / شنگن</font></h2> </td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">عادی سینگل</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">10-14 روز کاری</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">اصل پاسپورت+2 قطعه عکس رنگی پشت زمینه سفید(سایز عکس با توجه به نوع سفارت خانه ها متغیر میباشد) <br> اصل و کپی شناسنامه کارت ملی+ گواهی اشتغال بکار+سند مالکیت کلیه مدارک با ترجمه رسمی (بغیر از سفارتخانه فرانسه ) و پرینت بانکی به اعضا هر نفر 40 میلیون تومان با مهر و امضا شعبه و مشخصات فردی. <br> حضور خود مسافر در تاریخهای مشخص شده در سفارت به جهت مصاحبه حضوری الزامی میباشد. <br> بیمه تامین اجتماعی از محل اشتغال</font></td> </tr> <tr> <td rowspan="3" bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">4</font></td> <td rowspan="3" bgcolor="#FFCC99" align="center"> <h2><font size="1"><a href="http://yourvisa.ir/post/30" target="" title="">ویزای ازبکستان</a></font></h2> </td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">15 روزه توریستی عادی</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">14 روز کاری</font></td> <td rowspan="3" bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس + رزرو هتل + گواهی اشتغال به کار +تاریخ شروع ویزا (تاریخ سفر)</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">15 روزه توریستی فوری</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">7 روز کاری</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">یک ماهه</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">20 روز کاری</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">5</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"> <h2><font size="1">ویزای استرالیا</font></h2> </td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">عادی سینگل</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">15-20روز کاری</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">کلیه مدارک مدارک شنگن میباشد، با توجه به اینکه حتما باید مسافر حداقل 1 یا 2 ویزای شنگن داشته باشد.</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">6</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"> <h2><font size="1"><a href="http://yourvisa.ir/post/32" target="" title="">ویزای اکراین</a></font></h2> </td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">&nbsp;</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">15 روز کاری</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">اصل پاسپورت +اصل شناسنامه + پرینت مانده حساب 15 میلیون تومانی به ازا هرنفر +گواهی اشتغال بکار(به زبان فارسی) +فرم مشخصات فردی</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">7</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"> <h2><font size="1"><a href="http://yourvisa.ir/post/41" target="" title="">ویزای اندونزی</a></font></h2> </td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">عادی</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">7-10 روز کاری</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">اصل پاسپورت+ دو قطعه عکس 4 × 3 + کپی کارت ملی + کپی شناسنامه صفحه اول و دوم + گواهی حساب بانک به لاتین + بلیط + واچر هتل</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">8</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"> <h2><font size="1">ویزای ایران</font></h2> </td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">یک ماهه</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">10 روز کاری</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">اسکن پاسپورت مهمان + اسکن شناسنامه و کارت ملی میزبان + فرم اطلاعات مسافر</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">9</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"> <h2><font size="1"><a href="http://yourvisa.ir/post/40" target="" title="">ویزای برزیل</a></font></h2> </td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">عادی</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">7-10روز کاری</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">اصل پاسپورت+دو قطعه عکس+ترجمه تمام صفحات شناسنامه+گواهی اشتغال به کار به لاتین+پرینت حساب بانکی گردش 3 ماهه حداقل موجودی 20 میلیون تومان به لاتین</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">10</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"> <h2><font size="1">ویزای بلغارستان</font></h2> </td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">عادی</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">7-10 روز کاری</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">اصل پاسپورت+ دو قطعه عکس 4 × 3 + کپی کارت ملی + کپی شناسنامه صفحه اول و دوم + گواهی حساب بانک به لاتین + بلیط + واچر هتل . <br> حضور مسافر به جهت انگشت نگاری در تاریخ مشخص شده اذ طرف سفارت الزامی میباشد.</font></td> </tr> <tr> <td rowspan="4" bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">11</font></td> <td rowspan="4" bgcolor="#EAEAEA" align="center"> <h2><font size="1"><a href="http://yourvisa.ir/post/28" target="" title="">ویزای تاجیکستان</a></font></h2> </td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">یک ماهه عادی</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">10-7 روز کاری</font></td> <td rowspan="4" bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس4*3 + مشخصات فردی</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">یک ماهه فوری</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">3-2 روز کاری</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">یک ماهه دانشجویی</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">10-7 روز کاری</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">یک ماهه تجاری</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">10-7 روز کاری</font></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">12</font></td> <td rowspan="2" bgcolor="#FFCC99" align="center"> <h2><font size="1"><a href="http://yourvisa.ir/post/21" target="" title="">ویزای تایلند</a></font></h2> </td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">عادی سینگل</font></td> <td rowspan="2" bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">4-3 روز کاری</font></td> <td rowspan="2" bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">اصل پاسپورت + یک قطعه عکس تمام رخ رنگی + کپی شناسنامه + کپی کارت ملی + مشخصات فردی + آدرس ایمیل مسافر + تمکن مالی + رزرو هتل + بلیت <br> (حضور مسافر در ایران الزامی است.) <br> در صورت عدم صدور ویزا، هزینه پرداخت شده، توسط سفارت مسترد نخواهد شد.</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">6 ماهه مولتی</font></td> </tr> <tr> <td rowspan="3" bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">13</font></td> <td rowspan="3" bgcolor="#EAEAEA" align="center"> <h2><font size="1"><a href="http://yourvisa.ir/post/43" target="" title="">ویزای ترکمنستان</a></font></h2> </td> <td height="50" bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">توریستی عادی</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">20 روز کاری</font></td> <td rowspan="3" bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس 6*5 + مشخصات فردی <br> جهت رجیستر در ترکمنستان رزرو هتل و ارائه 2 قطعه عکس 6*5 الزامی است. <br> در صورت داشتن ویزای قبلی ترکمنستان در پاسپورت قبلی، حتما کپی آنرا ارسال کنید. <br> ویزای ترکمنستان به مقصد شهر عشق آباد میباشد.جهت سفر به شهرهای دیگر ترکمنستان نام شهر مورد نظر هنگام درخواست ویزا باید به صورت کتبی قید شود. <br> مرز ورودی از باجگیران میباشد.</font></td> </tr> <tr> <td height="43" bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">توریستی نیمه فوری</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">15 روز کاری</font></td> </tr> <tr> <td height="52" bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">توریستی فوری</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">10 روز کاری</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">14</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"> <h2><font size="1">ویزای ترکیه</font></h2> </td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">ندارد</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">در بدو ورود</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">اصل پاسپورت</font></td> </tr> <tr> <td rowspan="3" bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">15</font></td> <td rowspan="3" bgcolor="#EAEAEA" align="center"> <h2><font size="1"><a href="http://yourvisa.ir/post/19" target="" title="">ویزای چین</a></font></h2> </td> <td height="66" bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">توریستی گروهی عادی</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">7 روز کاری</font></td> <td rowspan="3" bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">اصل پاسپورت (داشتن 3صفحه خالی الزامی است.) + حتما 2 قطعه عکس رنگی 4*6 تمام رخ با زمینه سفید بدون عینک ( عکس ارسالی باید کاملا با عکس پاسپورت منطبق باشد) <br> کپی شناسنامه صفحه اول و دوم با نام همسر و فرزندان و در صورت مجرد بودن نام پدر و مادر <br> مشخصات کامل فردی (آدرس منزل و محل کار با شماره ثابت و همراه (ذکر کد پستی الزامی است.)) <br> تمکن مالی به انگلیسی حداقل 10میلیون تومان <br> ویزای توریستی انفرادی عادی تمکن مالی لازم ندارد. <br> برای ویزای گروهی حداقل باید 5 نفر باشند.</font></td> </tr> <tr> <td height="86" bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">توریستی گروهی فوری</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">7 روز کاری</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">توریستی انفرادی عادی</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">30 روز کاری</font></td> </tr> <tr> <td rowspan="6" bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">16</font></td> <td rowspan="6" bgcolor="#FFCC99" align="center"> <h2><font size="1"><a href="http://yourvisa.ir/post/23" target="" title="">ویزای دبی</a></font></h2> </td> <td height="27" bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">14 روزه عادی</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">7-6 روز کاری</font></td> <td rowspan="6" bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">اسکن رنگی پاسپورت + چک ضمانت <br> مبنای محاسبه روز کاری جهت اقدام ویزا، از روز بعد از دریافت مدارک خواهد بود. <br> ویزای یک ماهه غیر قابل تمدید است.</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">14 روزه فوری</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">2 روز کاری</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">یک ماهه عادی</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">7 روز کاری</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">3 ماهه سینگل</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">5 روز کاری</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">3 ماهه مولتی</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">5 روز کاری</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">14 روزه عادی جهت اتباع خاجی</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">7-6 روز کاری</font></td> </tr> <tr> <td rowspan="9" bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">17</font></td> <td rowspan="9" bgcolor="#EAEAEA" align="center"> <h2><font size="1"><a href="http://yourvisa.ir/post/20" target="" title="">ویزای روسیه</a></font></h2> </td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">15 روزه توریستی عادی</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">8 روز کاری</font></td> <td rowspan="9" bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">اصل پاسپورت + یک قطعه عکس 4* مشخصات فردی + بلیت رفت و برگشت OK <br> "جهت ویزای توریستی رزرو هتل الزامی است." <br> ( ویزا طبق تاریخ بلیت صادر میشود). <br> مبدا پرواز از تهران و مقصد مسکو باید باشد و در صورت ورود به شهر دیگری از روسیه به جز مسکو، دچار مشکل و دیپورت خواهد شد. <br> ویزای تجاری یکساله نیاز به آزمایش ایدز و مصاحبه دارد.</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">15 روزه توریستی فوری</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">3 روز کاری</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">یک ماهه تجاری عادی</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">20 روز کاری</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">یک ماهه تجاری فوری</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">15 روز کاری</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">3 ماهه تجاری سینگل عادی</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">20 روز کاری</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">3 ماهه تجاری سینگل فوری</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">15 روز کاری</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">3 ماهه تجاری دبل عادی</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">20 روز کاری</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">3 ماهه تجاری دبل فوری</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">15 روز کاری</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">یکساله تجاری مولتی</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">30-25 روز کاری</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">18</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"> <h2><font size="1">ویزای ارمنستان</font></h2> </td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">ندارد</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">در بدو ورود</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">اصل پاسپورت</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">19</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"> <h2><font size="1">ویزای ژاپن</font></h2> </td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">توریستی</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">15-20 روز کاری</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار <br> یک قطعه عکس 5*4 پشت زمینه سفید <br> کپی ازتمام صفحات شناسنامه ترجمه شده <br> گواهی اشتغال به کار ترجمه شده کپی از جواز کسب یا روزنامه رسمی ترجمه شده <br> پرینت بانکی 3 ماه اخیر به ازای هر نفر حداقل 40 ملیون تومان</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">20</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"> <h2><font size="1">ویزای سریلانکا</font></h2> </td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">ندارد</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">در بدو ورود</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">اصل پاسپورت</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">21</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"> <h2><font size="1"><a href="http://yourvisa.ir/post/26" target="" title="">ویزای سنگاپور</a></font></h2> </td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">عادی</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">7 روز کاری</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">اسکن پاسپورت + یک قطعه عکس زمینه سفید</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">22</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"> <h2><font size="1">ویزای عراق</font></h2> </td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">یک ماهه توریستی</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">4 روز کاری</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس 4*3</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">23</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"> <h2><font size="1">ویزای قبرس اروپایی</font></h2> </td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">عادی</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">7 روز کاری</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">اصل پاسپورت+2 قطعه عکس 6*4 گواهی لشتغال بکار با ترجمه رسمی پرینت بانکی 6 ماه آخر با مهر امضا شعبه (با حداقل 7 ملیون) <br> فرم مشخصات فردی</font></td> </tr> <tr> <td rowspan="5" bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">24</font></td> <td rowspan="5" bgcolor="#FFCC99" align="center"> <h2><font size="1"><a href="http://yourvisa.ir/post/31" target="" title="">ویزای قرقیزستان</a></font></h2> </td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">15 روزه توریستی عادی</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">20 روز کاری</font></td> <td rowspan="5" bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">اصل پاسپورت + یک قطعه عکس</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">15 روزه توریستی فوری</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">15 روز کاری</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">یک ماهه توریستی عادی</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">20 روز کاری</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">یک ماهه توریستی فوری</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">15 روز کاری</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">یک ماهه تجاری</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">15 روز کاری</font></td> </tr> <tr> <td rowspan="6" bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">25</font></td> <td rowspan="6" bgcolor="#EAEAEA" align="center"> <h2><font size="1"><a href="http://yourvisa.ir/post/29" target="" title="">ویزای قزاقستان</a></font></h2> </td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">یک ماهه توریستی عادی</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">15 روز کاری</font></td> <td rowspan="6" bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">اصل پاسپورت + 1 قطعه عکس4*3 + تکمیل فرم مربوطه + مشخصات پرواز و نام هتل محل اقامت در قزاقستان <br> مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداه پلیس رجیستر شود. <br> در ویزای 3 ماهه در هر بار ورود 30روز اجازه اقامت دارد.</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">یک ماهه توریستی فوری</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">10 روز کاری</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">دو ماهه توریستی دوبار ورود عادی</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">15 روز کاری</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">دو ماهه توریستی دوبار ورود فوری</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">10 روز کاری</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">یک ماهه تجاری عادی</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">15 روز کاری</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">سه ماهه توریستی 3 بار ورود</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">15 روز کاری</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">26</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"> <h2><font size="1"><a href="http://yourvisa.ir/post/36" target="" title="">ویزای کره جنوبی</a></font></h2> </td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">عادی</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">7 روز کاری</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">اصل گذر نامه معتبر با 7 ماه اعتبار از تاریخ حرکت(امضا شده). <br> اصل شناسنامه وکارت ملی-2 قطعه عکس رنگی پشت زمینه سفید -گواهی اشتغال بکار -پرینت بانکی 3 ماهه با مهر و امضا بانک</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">27</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"> <h2><font size="1"><a href="http://yourvisa.ir/post/37" target="" title="">ویزای کوبا</a></font></h2> </td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">عادی</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">7 روز کاری</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">اصل پاسپورت+دو قطعه عکس+گواهی حساب بانکی+ گواهی اشتغال به کار</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">28</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"> <h2><font size="1">ویزای گرجستان</font></h2> </td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">ندارد</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">در بدو ورود</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">اصل پاسپورت</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">29</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"> <h2><font size="1">ویزای لبنان</font></h2> </td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">ندارد</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">در بدو ورود</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">30</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"> <h2><font size="1">ویزای مالدیو</font></h2> </td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">ندارد</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">در بدو ورود</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">اصل پاسپورت</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">31</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"> <h2><font size="1">ویزای مالزی</font></h2> </td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">ندارد</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">در بدو ورود</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">32</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"> <h2><font size="1">ویزای مراکش</font></h2> </td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">ویزای توریستی</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">14 روز کاری</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">پاسپورت با 7 ماه اعتبار-گواهی اشتغال بکار- کپی شناسنامه و کارت ملی و 2 قطعه عکس -پرینت سه ماه اخیر - فرم مشخصات فردی</font></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">33</font></td> <td rowspan="2" bgcolor="#EAEAEA" align="center"> <h2><font size="1"><a href="http://yourvisa.ir/post/34" target="" title="">ویزای ویتنام</a></font></h2> </td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">گروهی ویزا ندارد</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">در بدو ورود</font></td> <td rowspan="2" bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">(گروهی )اصل پاسپورت +یک قطعه عکس <br><br> (انفرادی ) اصل پاسپورت <br> گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی یا تمکن مالی <br> کپی شناسنامه و کارت ملی <br> فرم مشخصات فردی <br> یک قطعه عکس</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">انفرادی ویزا دارد</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">15 روز کاری</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">34</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"> <h2><font size="1"><a href="http://yourvisa.ir/post/22" target="" title="">ویزای هنگ کنگ</a></font></h2> </td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">ویزای توریستی</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">60 روز کاری</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">اسکن رنگی پاسپورت با اعتبار حداقل 8 ماه + تمکن مالی بالای 10.000.000 تومان (هم ریال و هم دلار) به انگلیسی <br> گواهی اشتغال به کار به انگلیسی با قید سمت و حقوق ماهانه به دلار و تاریخ شروع به کار <br> دو قطعه عکس 6*4 زمینه سفید + کپی ویزاهای قبلی هنگ کنگ ( در صورت موجود بودن)</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">35</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"> <h2><font size="1"><a href="http://yourvisa.ir/post/27" target="" title="">ویزای هند</a></font></h2> </td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">عادی</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">7 تا 10 روز کاری</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">اصل پاسپورت +دو قطعه عکس3×4 جدید+ کپی صفحه اول ودوم شناسنامه + امضاءمسافر در پاسپورت الزامی میباشد. <br> حضور مسافر جهت انگشت نگاری در تاریخ مشخص شده از طرف سفارت الزامی میباشد.</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">36</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"> <h2><font size="1">ویزای یونان</font></h2> </td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">عادی</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">10-14 روز کاری</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">مدارک مانند مدارک شنگن میباشد.</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">37</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"> <h2><font size="1">ویزای کانادا</font></h2> </td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">عادی</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">20-25 روز کاری</font></td> <td bgcolor="#EAEAEA" align="center"><font size="1">اصل پاسپورت های جدید و قدیمی “صفحه اول و صفحاتی که مهر ورود و خروج یا ویزا دارند، حتما باید اسکن شوند” <br> ترجمه شناسنامه هر یک از متقاضیان <br> ترجمه سند ازدواج “اگر زن و شوهر با هم اقدام می کنند.” <br> تکمیل فرم درخواست ویزا Application form <br> تکمیل فرم اطلاعات خانوادگی Family Information <br> یک قطعه عکس ۳٫۵ در ۴٫۵ رنگی زمینه سفید <br> ترجمه سند ملکی در صورت وجود <br> ترجمه مدارک شغلی ( برای صاحبان مشاغل جواز کسب، روزنامه رسمی و آخرین آگهی تغییرات و تصمیمات، پروانه طبابت، پروانه نظام مهندسی و یا پروانه بهره وری لازم است. کارمندان باید نامه اشتغال به کار، سه فیش حقوقی آخر و حکم کارگزینی یا حکم بازنشستگی خود را ارائه دهند.) <br> گردش حساب سه ماهه آخر که نشان دهنده مبلغ درآمد ماهیانه باشد و نامه تمکن Bank Statement به زبان انگلیسی ممهور به مهر امور بین الملل بانک <br> دعوتنامه به همراه مدارک مالی و کارت شناسایی فرد دعوت کننده و مدارک اثبات رابطه خویشاوندی دعوت شونده با دعوت کننده (در صورت نبود دعوتنامه ارائه رزرواسیون هتل الزامی است.) <br> رزرو بلیط رفت و برگشت به کانادا <br> رضایت نامه کتبی والدین برای خروج فرزند، درصورتی که فرزند زیر ۱۸ سال آنها به تنهایی یا با یکی از والدین سفر می کند. <br> داشتن دو ویزای شنگن در پاسپورت</font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">38</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"> <h2><font size="1"><a href="http://yourvisa.ir/post/38" target="" title="">ویزای فیلیپین</a></font></h2> </td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">عادی</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">7 روز کاری</font></td> <td bgcolor="#FFCC99" align="center"><font size="1">پاسپورت حداقل 9 ماه اعتبار یک قطعه عکس 4*3 گواهی تمکن مالی به زبان لاتین مهر شده (حضور مسافر در سفارت در تایم مقرر الزامی میباشد)</font></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div><font size="1"> </font><h3 class="d-flex title-heading mt-3 mb-1"><font size="1"><span class="medium-font-size m-0 org-color title-heading">خبر های مرتبط</span></font></h3><font size="1"> <span class="light-center-br"></span> </font> text/html 2017-08-16T15:33:03+01:00 yourvisa.ir تور ویزای روسیه | ویزای روسیه یکساله |ویزای روسیه فوری |سفارت روسیه در تهران http://yourvisa.ir/post/20 <p align="center"><strong>&nbsp;ویزای روسیه-&nbsp;</strong><strong>ویزای مسکو - <a href="http://russianvisa.ir" target="_blank" title="">ویزای روسیه یکساله</a></strong></p> <p align="center"><strong><br></strong><strong style="text-align: right;">&nbsp;</strong><span style="text-align: right; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px;">انواع ویزای روسیه : توریستی سینگل و تجاری سینگل ، دبل و یا مولتی قابل انجام است&nbsp; :</span></p><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">1-ویزای توریستی روسیه</b><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">نوع ویزا : 15 روزه توریستی عادی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">قیمت : 3100000 ریال</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدت اقامت : 15 روز</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدت اعتبار ویزای روسیه : طبق تاریخ پرواز</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدت اخذ ویزای روسیه : 6 روز کاری</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، کپی پاسپورت ، یک قطعه عکس رنگی 4*3</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مشخصات فردی ، اصل واچر هتل ، بلیط رفت و برگشت جهت ویزای توریستی (ویزا طبق تاریخ بلیط صادر میگردد)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">2-ویزای توریستی فوری روسیه</b><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">نوع ویزا : 15 روزه توریستی فوری</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">قیمت : 5500000 ریال</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدت اقامت : 15 روز</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدت اعتبار ویزای روسیه : طبق تاریخ پرواز</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدت اخذ ویزای روسیه : 2 روز کاری</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 4*6</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مشخصات فردی ،&nbsp; بلیط رفت و برگشت جهت ویزای توریستی (ویزا طبق تاریخ بلیط صادر میگردد)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">3-ویزای یک ماهه روسیه</b><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">قیمت : 4200000 ریال</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدت اقامت : 30 روز</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدت اعتبار ویزای روسیه : طبق تاریخ پرواز</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدت اخذ ویزای روسیه : 6 روز کاری</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 4*6</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مشخصات فردی ،&nbsp; بلیط رفت و برگشت جهت ویزای توریستی (ویزا طبق تاریخ بلیط صادر میگردد)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">4-ویزای یک ماهه فوری روسیه</b><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">نوع ویزا : 1 ماهه توریستی فوری</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">قیمت : 6200000 ریال</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدت اقامت : 30 روز</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدت اعتبار ویزای روسیه : طبق تاریخ پرواز</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدت اخذ ویزای روسیه : 2 روز کاری</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 4*6</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مشخصات فردی ،&nbsp; بلیط رفت و برگشت جهت ویزای توریستی (ویزا طبق تاریخ بلیط صادر میگردد)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">5-ویزای تجاری روسیه</b><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">نوع ویزا : 1 ماهه تجاری عادی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">قیمت : 3200000 ریال + 90 دلار</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدت اقامت : 30 روز</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدت اعتبار ویزای روسیه : طبق تاریخ پرواز</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدت اخذ ویزای روسیه : 20 روز کاری</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 4*6</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مشخصات فردی ، مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box;">6-ویزای تجاری فوری روسیه<br style="box-sizing: border-box;"></b><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">نوع ویزا : 1 ماهه تجاری فوری</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">قیمت : 5200000 ریال + 100 دلار</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدت اقامت : 30 روز</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدت اعتبار ویزای روسیه : طبق تاریخ پرواز</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدت اخذ ویزای روسیه : 10 روز کاری</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 4*6</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مشخصات فردی ،&nbsp; مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">7-ویزای تجاری سینگل روسیه</b><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">نوع ویزا : 3 ماهه تجاری سینگل عادی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">قیمت : 3200000 ریال + 100 دلار</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدت اقامت : 90 روز</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدت اعتبار ویزای روسیه : طبق تاریخ پرواز</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدت اخذ ویزای روسیه : 20 روز کاری</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 4*6</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مشخصات فردی ، مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">8-ویزای 3 ماهه روسیه</b><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">نوع ویزا : 3 ماهه تجاری سینگل فوری</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">قیمت : 5200000 ریال + 110 دلار</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدت اقامت : 90 روز</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدت اعتبار ویزای روسیه : طبق تاریخ پرواز</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدت اخذ ویزای روسیه : 15 روز کاری</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 4*6</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مشخصات فردی ، مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">10-ویزای دبل روسیه</b><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">نوع ویزا : 3 ماهه تجاری دبل عادی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">قیمت : 4000000 ریال + 105 دلار</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدت اقامت : 90 روز</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدت اعتبار ویزای روسیه : طبق تاریخ پرواز</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدت اخذ ویزای روسیه : 20 روز کاری</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 4*6</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مشخصات فردی ، مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">11-ویزای دبل فوری روسیه</b><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">نوع ویزا : 3 ماهه تجاری دبل فوری</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">قیمت : 7000000 ریال + 120 دلار</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدت اقامت : 90 روز</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدت اعتبار ویزای روسیه : طبق تاریخ پرواز</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدت اخذ ویزای روسیه : 15 روز کاری</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 4*6</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مشخصات فردی ، مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">12-ویزای 1 ساله روسیه</b><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">نوع ویزا : 1 ساله تجاری مولتی پل</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">قیمت : 8300000 ریال + 175 دلار</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">در صورت نداشتن ویزای یک ساله قبلی 50 دلار بیشتر گرفته می شود.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدت اقامت :</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدت اعتبار ویزای روسیه : طبق تاریخ پرواز</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدت اخذ ویزای روسیه : 25 روز کاری</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 4*6</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">مشخصات فردی ، مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">جهت صدور ویزای تجاری 1 ساله انجام آزمایش ایدز و مصاحبه حضوری ضروری می باشد</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">ویزای شما طبق تاریخ هتل و بلیط صادر خواهد شد و توسط سفارت در تاریخ بلیط ارائه شده در فرودگاه روسیه اسم شما اعلام خواهد شد و در صورت تغییر بلیط بعد از گرفتن ویزا ریجکت خواهید شد.</span> text/html 2017-07-25T06:57:06+01:00 yourvisa.ir تور ویزای شینگن http://yourvisa.ir/post/46 text/html 2017-07-25T06:56:36+01:00 yourvisa.ir تور ویزای عمان http://yourvisa.ir/post/45 <pre><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">نوع ویزا : 7 روزه توریستی عادی کشور : عمان قیمت : 100 دلار مدت اقامت : 7 روز مدت اعتبار ویزای عمان : 180 روز مدت اخذ ویزای عمان : 2 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، 2 قطعه عکس 6x4 مبلغ 10 میلیون تومان پول نقد بابت ضمانت بازگشت نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادینوع ویزا : 7 روزه توریستی عادی کشور : عمان قیمت : 100 دلار مدت اقامت : 7 روز مدت اعتبار ویزای عمان : 180 روز مدت اخذ ویزای عمان : 2 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، 2 قطعه عکس 6x4 مبلغ 10 میلیون تومان پول نقد بابت ضمانت بازگشت نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی کشور : عمان قیمت : 300 دلار مدت اقامت : 30 روز مدت اعتبار ویزای عمان : 180 روز مدت اخذ ویزای عمان : 2 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، 2 قطعه عکس 6x4 مبلغ 10 میلیون تومان پول نقد بابت ضمانت بازگشت کشور : عمان قیمت : 300 دلار مدت اقامت : 30 روز مدت اعتبار ویزای عمان : 180 روز مدت اخذ ویزای عمان : 2 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، 2 قطعه عکس 6x4 مبلغ 10 میلیون تومان پول نقد بابت ضمانت بازگشت</font></pre><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2017-07-25T06:56:15+01:00 yourvisa.ir تور ویزای تونس http://yourvisa.ir/post/44 text/html 2017-07-25T06:55:37+01:00 yourvisa.ir تور ویزای ترکمنستان http://yourvisa.ir/post/43 <pre><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی کشور : ترکمنستان قیمت : 210 دلار مدت اقامت : 30 روز مدت اعتبار ویزای ترکمنستان : طبق تاریخ پرواز مدت اخذ ویزای ترکمنستان : 25 الی 30 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) یک قطعه عکس رنگی 6x4 جهت آقایان تنها اسکن گذرنامه یاشناسنامه همسر یا مادر نیاز است</font></pre><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2017-07-25T06:55:12+01:00 yourvisa.ir تور ویزای آفریقای جنوبی http://yourvisa.ir/post/42 text/html 2017-07-25T06:52:21+01:00 yourvisa.ir تور ویزای اندونزی http://yourvisa.ir/post/41 <pre><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">نوع ویزا : توریستی عادی طبق بلیط کشور : اندونزی قیمت : 60 دلار مدت اقامت : طبق بلیط و ویزای اخذ شده مدت اعتبار ویزای اندونزی : طبق تاریخ پرواز مدت اخذ ویزای اندونزی : 6 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) دو قطعه عکس رنگی , اسکن صفحات اول و دوم شناسنامه , اسکن کارت ملی مبلغ 10 میلیون تومان بابت ضمانت بازگشت , پرینت حساب بانکی لاتین اصل بلیط , اصل واچر نوع ویزا : توریستی فوری طبق بلیط کشور : اندونزی قیمت : 150 دلار مدت اقامت : طبق بلیط و ویزای اخذ شده مدت اعتبار ویزای اندونزی : طبق تاریخ پرواز مدت اخذ ویزای اندونزی : 2 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) دو قطعه عکس رنگی , اسکن صفحات اول و دوم شناسنامه , اسکن کارت ملی مبلغ 10 میلیون تومان بابت ضمانت بازگشت , پرینت حساب بانکی لاتین اصل بلیط , اصل واچر</font></pre><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2017-07-25T06:52:04+01:00 yourvisa.ir تور ویزای برزیل http://yourvisa.ir/post/40 text/html 2017-07-25T06:51:21+01:00 yourvisa.ir تور ویزای عراق http://yourvisa.ir/post/39 text/html 2017-07-25T06:50:29+01:00 yourvisa.ir تور ویزای فیلیپین http://yourvisa.ir/post/38 text/html 2017-07-25T06:49:57+01:00 yourvisa.ir تور ویزای کوبا http://yourvisa.ir/post/37 text/html 2017-07-25T06:49:36+01:00 yourvisa.ir تور ویزای کره جنوبی http://yourvisa.ir/post/36 <pre><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی کشور : کره جنوبی قیمت : 260 دلار مدت اقامت : 30 روز مدت اعتبار ویزای کره جنوبی : 90 روز مدت اخذ ویزای کره جنوبی : 15 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه ، 3 قطعه عکس 6x4 ، گواهی اشتغال بکار با ذکر حقوق ماهیانه پرینت حساب بانکی ، ترجمه سند ملکی ، رزرو بلیط و هتل ، ترجمه جواز کسب یا روزنامه رسمی ضمانت بانکی 20 میلیون تومانی</font></pre><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2017-07-25T06:49:19+01:00 yourvisa.ir تور ویزای افغانستان http://yourvisa.ir/post/35 text/html 2017-07-25T06:48:55+01:00 yourvisa.ir تور ویزای ویتنام http://yourvisa.ir/post/34 <pre><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی کشور : ویتنام قیمت : 145 دلار مدت اقامت : 30 روز مدت اعتبار ویزای ویتنام : طبق تاریخ پرواز مدت اخذ ویزای ویتنام : 14 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) دو قطعه عکس رنگی 6x4 ، پرینت حساب 3 ماهه ، گواهی اشتغال بکار ، کپی شناسنامه و کارت ملی ، هتل ، بلیط نوع ویزا : 1 ماهه توریستی فوری کشور : ویتنام قیمت : 160 دلار مدت اقامت : 30 روز مدت اعتبار ویزای ویتنام : طبق تاریخ پرواز مدت اخذ ویزای ویتنام : 10 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) دو قطعه عکس رنگی 6x4 ، پرینت حساب 3 ماهه ، گواهی اشتغال بکار ، کپی شناسنامه و کارت ملی ، هتل ، بلیط</font></pre><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2017-07-25T06:48:29+01:00 yourvisa.ir تور ویزای بلاروس http://yourvisa.ir/post/33 text/html 2017-07-25T06:48:03+01:00 yourvisa.ir تور ویزای اکراین http://yourvisa.ir/post/32 <pre><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">نوع ویزا : 7 روزه توریستی عادی کشور : اوکراین قیمت : 320 دلار مدت اقامت : 7 روز مدت اعتبار ویزای اوکراین : طبق تاریخ پرواز مدت اخذ ویزای اوکراین : 20 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) دو قطعه عکس رنگی 6x4 ، تسویه حساب کامل ، چک ضمانت شش میلیون تومانی بلیط ok ، مانده حساب بانکی حداقل هشت میلیون تومان ، مصاحبه نوع ویزا : 14 روزه توریستی عادی کشور : اوکراین قیمت : 350 دلار مدت اقامت : 14 روز مدت اعتبار ویزای اوکراین : طبق تاریخ پرواز مدت اخذ ویزای اوکراین : 20 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) دو قطعه عکس رنگی 6x4 ، تسویه حساب کامل ، چک ضمانت شش میلیون تومانی بلیط ok ، مانده حساب بانکی حداقل هشت میلیون تومان ، مصاحبه نوع ویزا : 30 روزه توریستی عادی کشور : اوکراین قیمت : 420 دلار مدت اقامت : 30 روز مدت اعتبار ویزای اوکراین : طبق تاریخ پرواز مدت اخذ ویزای اوکراین : 20 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) دو قطعه عکس رنگی 6x4 ، تسویه حساب کامل ، چک ضمانت شش میلیون تومانی بلیط ok ، مانده حساب بانکی حداقل هشت میلیون تومان ، مصاحبه</font></pre><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2017-07-25T06:47:40+01:00 yourvisa.ir تور ویزای قرقیزستان http://yourvisa.ir/post/31 <pre><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">نوع ویزا : 15 روزه توریستی عادی کشور : قرقیزستان قیمت : 100 دلار مدت اقامت : 15 روز مدت اعتبار ویزای قرقیزستان : طبق تاریخ پرواز مدت اخذ ویزای قرقیزستان : 25 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) یک قطعه عکس رنگی 6x4 نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی کشور : قرقیزستان قیمت : 120 دلار مدت اقامت : 30 روز مدت اعتبار ویزای قرقیزستان : طبق تاریخ پرواز مدت اخذ ویزای قرقیزستان : 25 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) یک قطعه عکس رنگی 6x4 نوع ویزا : 1 ماهه تجاری عادی کشور : قرقیزستان قیمت : 380 دلار مدت اقامت : 30 روز مدت اعتبار ویزای قرقیزستان : طبق تاریخ پرواز مدت اخذ ویزای قرقیزستان : 25 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) یک قطعه عکس رنگی 6x4</font></pre><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2017-07-25T06:47:21+01:00 yourvisa.ir تور ویزای ازبکستان http://yourvisa.ir/post/30 <pre><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">نوع ویزا : 15 روزه توریستی عادی<br>کشور : ازبکستان<br>قیمت : 130 دلار<br>مدت اقامت : 15 روز<br>مدت اعتبار ویزای ازبکستان : طبق تاریخ پرواز<br>مدت اخذ ویزای ازبکستان : 25 روز کاری<br>مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز)<br>دو قطعه عکس رنگی 6x4 ، گواهی اشتغال بکار ، رزرو هتل<br><br>نوع ویزا : 15 روزه توریستی فوری<br>کشور : ازبکستان<br>قیمت : 180 دلار<br>مدت اقامت : 15 روز<br>مدت اعتبار ویزای ازبکستان : طبق تاریخ پرواز<br>مدت اخذ ویزای ازبکستان : 10 روز کاری<br>مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز)<br>دو قطعه عکس رنگی 6x4 ، گواهی اشتغال بکار ، رزرو هتل</font><br></pre> text/html 2017-07-25T06:47:07+01:00 yourvisa.ir تور ویزای قزاقستان http://yourvisa.ir/post/29 text/html 2017-07-25T06:46:38+01:00 yourvisa.ir تور ویزای تاجیکستان http://yourvisa.ir/post/28 <pre><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی کشور : تاجیکستان قیمت : 35 یورو مدت اقامت : 30 روز مدت اعتبار ویزای تاجیکستان : طبق تاریخ پرواز مدت اخذ ویزای تاجیکستان : 7 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) دو قطعه عکس رنگی 6x4 ، مشخصات فردی و تسویه کامل نوع ویزا : 1 ماهه توریستی فوری کشور : تاجیکستان قیمت : 60 یورو مدت اقامت : 30 روز مدت اعتبار ویزای تاجیکستان: طبق تاریخ پرواز مدت اخذ ویزای تاجیکستان: 3 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) دو قطعه عکس رنگی 6x4 ، مشخصات فردی و تسویه کامل نوع ویزا : توریستی دبل کشور : تاجیکستان قیمت : 80 یورو مدت اقامت : 45 روز مدت اعتبار ویزای تاجیکستان: طبق تاریخ پرواز مدت اخذ ویزای تاجیکستان : 7 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) دو قطعه عکس رنگی 6x4 ، مشخصات فردی و تسویه کامل</font></pre><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2017-07-25T06:46:26+01:00 yourvisa.ir تور ویزای هند http://yourvisa.ir/post/27 <pre><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی کشور : هند قیمت : 4000000 ریال مدت اقامت : 30 روز مدت اعتبار ویزای هند : 90 روز مدت اخذ ویزای هند : 10 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه امضادار با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، دو قطعه عکس رنگی 3x4 ، کپی شناسنامه صفحه اول و دوم ، فرم مشخصات فردی ، اصل بلیط ، تسویه حساب کامل</font></pre><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2017-07-25T06:46:05+01:00 yourvisa.ir تور ویزای سنگاپور http://yourvisa.ir/post/26 text/html 2017-07-25T06:43:58+01:00 yourvisa.ir تور ویزای آذربایجان http://yourvisa.ir/post/25 <pre><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">نوع ویزا : ویزای الکترونیک کشور : آذربایجان قیمت : 1200000 ریال مدت اقامت : 30 روز مدت اعتبار ویزای آذربایجان : طبق تاریخ پرواز مدت اخذ ویزای آذربایجان : 7 الی 10 روز کاری مدارک مورد نیاز : برای گرفتن ویزای الکترونیک آذربایجان فقط به اسکن پاسپورت نیاز است .مدت اقامت این ویزا 30 روز میباشد،اصل مدارک نیاز نیست. نوع ویزا : ترانزیت سینگل کشور : آذربایجان قیمت : 50 دلار مدت اقامت : مدت اعتبار ویزای آذربایجان : طبق تاریخ پرواز مدت اخذ ویزای آذربایجان : 2 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 6x4 تسویه کامل ،(در صورتی که برای همراه ویزا لازم است در درخواست کتبی ذکر شود + عکس همراه) نوع ویزا : ترانزیت دبل کشور : آذربایجان قیمت : 70 دلار مدت اقامت : مدت اعتبار ویزای آذربایجان : طبق تاریخ پرواز مدت اخذ ویزای آذربایجان : 2 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 6x4 تسویه کامل ،(در صورتی که برای همراه ویزا لازم است در درخواست کتبی ذکر شود + عکس همراه) نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی کشور : آذربایجان قیمت : 59 یورو مدت اقامت : 30 روز مدت اعتبار ویزای آذربایجان : طبق تاریخ پرواز مدت اخذ ویزای آذربایجان : 2 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 6x4 تسویه کامل ،(در صورتی که برای همراه ویزا لازم است در درخواست کتبی ذکر شود + عکس همراه) نوع ویزا : 1 ماهه توریستی فوری کشور : آذربایجان قیمت : 64 یورو مدت اقامت : 30 روز مدت اعتبار ویزای آذربایجان : طبق تاریخ پرواز مدت اخذ ویزای آذربایجان : 1 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 6x4 تسویه کامل ،(در صورتی که برای همراه ویزا لازم است در درخواست کتبی ذکر شود + عکس همراه) نوع ویزا : 3 ماهه سینگل کشور : آذربایجان قیمت : 79 یورو مدت اقامت : 90 روز مدت اعتبار ویزای آذربایجان : طبق تاریخ پرواز مدت اخذ ویزای آذربایجان : 3 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 6x4 تسویه کامل ،(در صورتی که برای همراه ویزا لازم است در درخواست کتبی ذکر شود + عکس همراه) نوع ویزا : 3 ماهه مولتی کشور : آذربایجان قیمت : 550 دلار مدت اقامت : 90 روز مدت اعتبار ویزای آذربایجان : طبق تاریخ پرواز مدت اخذ ویزای آذربایجان : 3 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 6x4 تسویه کامل ،(در صورتی که برای همراه ویزا لازم است در درخواست کتبی ذکر شود + عکس همراه) نوع ویزا : 1 ساله کشور : آذربایجان قیمت : 1070 دلار مدت اقامت : 90 روز مدت اعتبار ویزای آذربایجان : طبق تاریخ پرواز مدت اخذ ویزای آذربایجان : 5 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 6x4 تسویه کامل ،(در صورتی که برای همراه ویزا لازم است در درخواست کتبی ذکر شود + عکس همراه) نوع ویزا : 1 ساله کشور : آذربایجان قیمت : 1270 دلار مدت اقامت : 120 روز مدت اعتبار ویزای آذربایجان : طبق تاریخ پرواز مدت اخذ ویزای آذربایجان : 5 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 6x4 تسویه کامل ،(در صورتی که برای همراه ویزا لازم است در درخواست کتبی ذکر شود + عکس همراه) نوع ویزا : 1 ساله کشور : آذربایجان قیمت : 1370 دلار مدت اقامت : 180 روز مدت اعتبار ویزای آذربایجان : طبق تاریخ پرواز مدت اخذ ویزای آذربایجان : 5 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 6x4 تسویه کامل ،(در صورتی که برای همراه ویزا لازم است در درخواست کتبی ذکر شود + عکس همراه)</font></pre><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2013-11-04T13:33:13+01:00 yourvisa.ir تور ویزای دبی - ویزای فوری دبی- اخذ ویزای دبی (امارات) http://yourvisa.ir/post/23 اخذ مستقیم و بدون واسطه ویزای دبی با ارزانترین قیمت و کمترین زمان جهت مشتریان محترم و آژانس های همکار به صورت فوری و عادی و یکماهه<BR><BR>اخذ ویزای دبی بهمراه سایر خدمات سفر از قبیل رزرو هتل در دبی و ترانسفر&nbsp;&nbsp;تهیه بلیط &nbsp; پرواز شرکت های داخلی و خارجی به مقصد دبی و همچنین بیمه مسافرتی جهت مسافرین محترم .<BR><BR>مدارک جهت اخذ ویزا :<BR><BR>اسکن رنگی پاسپورت + یک قطعه عکس 3*4 + چک ضمانت برگشت<BR><BR>راهنمای اخذ ویزای دبی - ویزای فوری دبی و ویزای عادی دبی <BR><BR>ویزا دبی توسط اداره مهاجرت و وزارت کار صادر می شود و نه توسط سفارت خانه ها برای ملیت های مختلف، تفاوت بسیاری دارد و قوانین مربوط به آن بدون اطلاع قبلی تغییر می کنند. لذا قبل از سفر حتما اطلاعات لازم را کسب نمایید و نسبت به تهیه ویزا اقدام نمایید. تمامی مسافران به جز افراد ساکن کشورهای عضو شورای همکاری خلیج (بحرین، کویت، قطر، عمان و عربستان سعودی) می بایست ویزا تهیه نمایند. برای صدور ویزا تجارتی، سیاحتی و غیره، شخص، شرکت و یا سازمانی در دبی می بایست ضمانت تقاضا کننده ویزا را به عهده بگیرد و باید مسافر را در تاریخ مقرر از کشور خارج کنند. این مسئول در امارات به نام “کفیل” معروف است.<BR>کفیل در دو صورت می تواند برای مسافر ویزا درخواست نماید. اول اینکه از نزدیکان مسافر باشد که در این صورت باید فرم نسبیت از سفارت مربوطه دریافت کند و یا رابطه تجاری داشته باشد. در روش دوم بر اساس رابطه های کاری و تجاری، سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی می توانند برای مسافر خود درخواست ویزا نمایند. لازم به یادآوری است که ویزاهای توریستی و یا زیارتی توسط خطوط هوایی، هتل ها و یا آژانس های مسافرتی درخواست می شود (به همین علت آژانسهای مسافرتی از کلیه مسافرین دوبی خود ضمانت اخذ می نمایند)<BR><BR>چگونگی دریافت ویزای توریستی برای امارات متحده عربی [دبی]<BR><BR>امروزه دریافت ویزای توریستی برای امارات متحده عربی بسیار آسان و راحت شده و تقریبا کلیه شرکت های مسافرتی این کار را با دریافت وجهی انجام می دهند. این ویزاها در انواع 14 روزه و 1 ماهه و 2 ماهه قابل دریافت می باشد و گاها ویزای 1 ماهه با مراجعه به اداره مهاجرت و پرداخت وجه قابل تبدیل به 2 ماهه می باشد.ویزای 2ماهه را فقط بعضی از شرکت های مسافرتی و یا شرکت هواپیمایی امارات صادر کرده و قیمت آن متفاوت می باشد.<BR><BR>مدت زمان صدور<BR><BR>کلیه ویزاها بسته به روز و زمان درخواست از5-7 روز برای ویزای نرمال و 1-3 روز برای ویزای فوری (اضطراری) زمان لازم است. گاها بعضی شرکتها ویزا را تاپ ارجنت (فوق اضطراری) نیز ارائه می نمایید.<BR><BR>از صدور ویزا برای زنان مجرد زیر 30 سال معمولا جلوگیری می شود مگر اینکه همراه پدر و یا همسر خود قصد سفر داشته باشند.<BR>• صدور ویزا برای افراد بالای 60 سال نیز بسیار مشکل می باشد.<BR>• در صورت عدم ترک کشور در تاریخ مقرر، در فرودگاه دبی یک جریمه 100 درهمی به ازاء هر روز تاخیر از مسافر اخذ می شود.<BR>در صورتی که قصد ورود به کشور امارات از طریق فرودگاه شهری غیر از دبی (ابوظبی، شارجه و ..) را دارید، میبایست ویزای ورود به همان شهر را تقاضا نمایید<BR><BR>ویزای ترانسپورت – این ویزا نوع دیگری از ویزیت ویزا است که دارای مدت 14 روز است و قابل تمدید نیست معمولا این تورهای 3 شب و4 روز از این نوع ویزا استفاده میکنند. text/html 2013-03-02T12:36:53+01:00 yourvisa.ir تور ویزای هنگ کنگ | ویزای هنگ کنگ یکبار ورود و دو بار ورود http://yourvisa.ir/post/22 ویزای هنگ کنگ : نوع ویزا : عادی SGL<br>قیمت : ۳۶۰ $<br>تحویل : ۴ تا ۵ هفته<br>مدارک مورد نیاز : دو قطعه عکس+ترجمه پرینت حساب بانکی+ترجمه گواهی اشتغال به کار+اسکن رنگی از پاسپورت+ترجمه صفحه اول شناسنامه+در صورت همراهی همسر و فرزند ترجمه صفحه دوم شناسنامه الزامی می باشد.<br>================================================<br>ویزای هنگ هنگ :نوع ویزا : عادی DBL<br>قیمت : ۴۶۰ $<br>تحویل : ۴ تا ۵ هفته<br>مدارک مورد نیاز : دو قطعه عکس+ترجمه پرینت حساب بانکی+ترجمه گواهی اشتغال به کار+اسکن رنگی از پاسپورت+ترجمه صفحه اول شناسنامه+در صورت همراهی همسر و فرزند ترجمه صفحه دوم شناسنامه الزامی می باشد. text/html 2013-03-02T12:19:48+01:00 yourvisa.ir تور ویزای تایلند | ویزای توریستی تایلند| ویزای فوری تایلند http://yourvisa.ir/post/21 <i><b><u>ویزای تایلند: </u></b></i><br><br>مدارک لازم<br>&nbsp;اصل گذرنامه معتبر، امضاء شده با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ ورود به کشور.<br>- داشتن همراه بلامانع می باشد.<br>&nbsp;آدرس محل کار و منزل، تلفن ثابت و همراه با ذکر دقیق سمت شغلی<br>&nbsp;یک قطعه عکس 4*6، رنگی، زمینه سفید، کاملاً از رو به رو، بدون لبخند و عینک.<br>- عکس ها نباید اسکن شده باشند.<br>&nbsp;کپی از صفحه اول و دوم شناسنامه و توضیحات<br>اصل بلیط<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>نکته: مدت زمان اخذ ویزای عادی 7 روز کاری می باشد.<br>نکته: مدت زمان اخذ ویزای فوری 3 روز کاری می باشد. <br> text/html 2012-08-17T18:15:07+01:00 yourvisa.ir تور چین-ویزای تجاری چین:ویزای مولتی چین فوری http://yourvisa.ir/post/19 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <u><b>ویزای تجاری چین عادی / فوری/ویزای توریستی چین</b></u><br></font><pre><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی کشور : چین قیمت : 150 دلار مدت اقامت : 30 روز مدت اعتبار ویزای چین : طبق تاریخ پرواز مدت اخذ ویزای چین : 7 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، دو قطعه عکس رنگی 6x4 کپی شناسنامه ، تسویه حساب کامل ، مشخصات کامل فردی نوع ویزا : 1 ماهه توریستی فوری کشور : چین قیمت : 145 دلار مدت اقامت : 30 روز مدت اعتبار ویزای چین : طبق تاریخ پرواز مدت اخذ ویزای چین : 4 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، دو قطعه عکس رنگی 6x4 کپی شناسنامه ، تسویه حساب کامل ، مشخصات کامل فردی نوع ویزا : 1 ماهه توریستی گروهی عادی کشور : چین قیمت : 100 دلار مدت اقامت : 30 روز مدت اعتبار ویزای چین : طبق تاریخ پرواز مدت اخذ ویزای چین : 10 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، دو قطعه عکس رنگی 6x4 کپی شناسنامه ، تسویه حساب کامل ، مشخصات کامل فردی ، ویزای گروهی حداقل 5 نفر می باشد نوع ویزا : 1 ماهه توریستی گروهی فوری کشور : چین قیمت : 130 دلار مدت اقامت : 30 روز مدت اعتبار ویزای چین : طبق تاریخ پرواز مدت اخذ ویزای چین : 5 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، دو قطعه عکس رنگی 6x4 کپی شناسنامه ، تسویه حساب کامل ، مشخصات کامل فردی ، ویزای گروهی حداقل 5 نفر می باشد نوع ویزا : 1 ماهه تجاری عادی کشور : چین قیمت : 290 دلار مدت اقامت : 30 روز مدت اعتبار ویزای چین : طبق تاریخ پرواز مدت اخذ ویزای چین : 20 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، دو قطعه عکس رنگی 6x4 کپی شناسنامه ، تسویه حساب کامل ، مشخصات کامل فردی نوع ویزا : 1 ماهه تجاری فوری کشور : چین قیمت : 320 دلار مدت اقامت : 30 روز مدت اعتبار ویزای چین : طبق تاریخ پرواز مدت اخذ ویزای چین : 18 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، دو قطعه عکس رنگی 6x4 کپی شناسنامه ، تسویه حساب کامل ، مشخصات کامل فردی نوع ویزا : 3 ماهه تجاری دوبل کشور : چین قیمت : 530 دلار مدت اقامت : 30 روز مدت اعتبار ویزای چین : طبق تاریخ پرواز مدت اخذ ویزای چین : 15 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، دو قطعه عکس رنگی 6x4 کپی شناسنامه ، تسویه حساب کامل ، مشخصات کامل فردی برای ویزای 3 ماه به بالا حداقل باید یک ویزای تجاری قبلی در گذرنامه باشد نوع ویزا : 6 ماهه تجاری مولتی کشور : چین قیمت : 900 دلار مدت اقامت : 30 روز مدت اعتبار ویزای چین : طبق تاریخ پرواز مدت اخذ ویزای چین : 15 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، دو قطعه عکس رنگی 6x4 کپی شناسنامه ، تسویه حساب کامل ، مشخصات کامل فردی برای ویزای 3 ماه به بالا حداقل باید یک ویزای تجاری قبلی در گذرنامه باشد نوع ویزا : 1 ساله تجاری کشور : چین قیمت : 1320 دلار مدت اقامت : 30 روز مدت اعتبار ویزای چین : طبق تاریخ پرواز مدت اخذ ویزای چین : 17 روز کاری مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، دو قطعه عکس رنگی 6x4 کپی شناسنامه ، تسویه حساب کامل ، مشخصات کامل فردی برای ویزای 3 ماه به بالا حداقل باید یک ویزای تجاری قبلی در گذرنامه باشد</font></pre> text/html 2012-07-04T11:59:33+01:00 yourvisa.ir تور ویزا یا روادید چیست؟ http://yourvisa.ir/post/1 ویزا مدرکی است که ضمیمه گذرنامه شما می شود و نشان می دهد که یکی از نمایندگان دولت (به عنوان مثال در خصوص ویزای&nbsp;آمریکا، کارمند کنسولگری ایالات متحده) درخواست شما مبنی بر ورود به کشور متبوع خود را بررسی نموده و تشخیص داده است که شما واجد شرایط آن هستید که برای هدفی خاص به آن کشور وارد شوید.&nbsp; صدور روادید یا صدور ویزا اصطلاحی&nbsp; است که به شکل رسمی برای توصیف روند درخواست ویزا توسط&nbsp; افراد&nbsp; ملزم به اخذ ویزا که می خواهند به کشور دیگری سفر کنند و نیز برای افراد غیر آنها که در نظر دارند به مدت طولانی تر بمانند و یا در&nbsp; کشور دیگری&nbsp;مقیم&nbsp; شوند، به کار&nbsp; می رود.&nbsp; گواهینامه روادید معمولا" ویزا نامیده می شود در گذرنامه یا مدرک سفر شما الصاق می گردد.<BR><BR>مامورین صدور ویزا&nbsp;یا افسران ویزا در نمایندگی های سیاسی&nbsp; کشور دیگری در دیگر کشورها&nbsp; قبل از سفر شما در مورد وجود شرایط&nbsp;&nbsp;شما برای ورود به کشورشان تصمیم می گیرند.مثلا در مورد بریتانیا می توان گفت که مامورانشان طبق مقررات و دستورالعملی اکید به نام دستور العمل خدمات دیپلماتیک (DSPs) عمل می نمایند .<BR><BR>معمولا" از ورود افرادی که دارای ویزای معتبر باشند به این کشور جلوگیری نمی شود مگر به دلیل تغییر شرایط این افراد ، ارائه&nbsp; اطلاعات نادرست و یا عدم ابراز واقعیات مهم در زمان درخواست ویزا. بهرحال باید توجه داشت ، داشتن ویزای تضمینی برای ورود به آن کشور نیست و افسران مهاجرت در مرزهای ورودی میتوانند از ورود مسافرین به دلایل مختلف جلوگیری نمایند.<BR><BR>مدرک ویزا در مبادی ورودی کشور خارجی نکات زیر را برای افسر اداره مهاجرت روشن می نماید:<BR>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هدف سفرتان<BR>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مدت اقامت شما در آن کشور<BR>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آخرین مهلت ورودتان به آن کشور<BR>