تور سه شنبه 3 مرداد 1396 10:26 ق.ظ نظرات ()
نوع ویزا : 7 روزه توریستی عادی
کشور : عمان
قیمت : 100 دلار
مدت اقامت : 7 روز
مدت اعتبار ویزای عمان : 180 روز
مدت اخذ ویزای عمان : 2 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، 2 قطعه عکس 6x4
مبلغ 10 میلیون تومان پول نقد بابت ضمانت بازگشت

نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادینوع ویزا : 7 روزه توریستی عادی
کشور : عمان
قیمت : 100 دلار
مدت اقامت : 7 روز
مدت اعتبار ویزای عمان : 180 روز
مدت اخذ ویزای عمان : 2 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، 2 قطعه عکس 6x4
مبلغ 10 میلیون تومان پول نقد بابت ضمانت بازگشت

نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی
کشور : عمان
قیمت : 300 دلار
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای عمان : 180 روز
مدت اخذ ویزای عمان : 2 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، 2 قطعه عکس 6x4
مبلغ 10 میلیون تومان پول نقد بابت ضمانت بازگشت
کشور : عمان
قیمت : 300 دلار
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای عمان : 180 روز
مدت اخذ ویزای عمان : 2 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، 2 قطعه عکس 6x4
مبلغ 10 میلیون تومان پول نقد بابت ضمانت بازگشت