تور سه شنبه 3 مرداد 1396 10:18 ق.ظ نظرات ()
نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی
کشور : ویتنام
قیمت : 145 دلار
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای ویتنام : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای ویتنام : 14 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز)
دو قطعه عکس رنگی 6x4 ، پرینت حساب 3 ماهه ، گواهی اشتغال بکار ،
کپی شناسنامه و کارت ملی ، هتل ، بلیط

نوع ویزا : 1 ماهه توریستی فوری
کشور : ویتنام
قیمت : 160 دلار
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای ویتنام : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای ویتنام : 10 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز)
دو قطعه عکس رنگی 6x4 ، پرینت حساب 3 ماهه ، گواهی اشتغال بکار ،
کپی شناسنامه و کارت ملی ، هتل ، بلیط